bouwprojectmanagement
Daarbij beheersen wij de risico’s tijdens het gehele proces, adviseren wij bij de selectie van partners en sturen deze aan, bewaken het beschikbaar gestelde budget en de planning. Van planvoorbereiding tot daadwerkelijke uitvoering. Van de begeleiding bij de dagelijkse bouwwerkzaamheden tot kwaliteitscontrole in het vervolgtraject, het schrijven van Programma’s van Eisen en het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen.

Wij begeleiden nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten.

Risicobeheersing tijdens het hele proces

bouwprojectmanagement