Kienhuis Bouwmanagement is op dit terrein onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van stichtingskostenoverzichten, elementenramingen en begrotingen. Verder kunnen wij opdrachtgevers onder meer adviseren ten aanzien van: toetsen van (aannemers) begrotingen (second-opinion), beoordeling meer- en minderwerk en eindafrekeningen, beheer- en onderhoudsbegrotingen, inkoop van adviseurs, leveranciers en uitvoerende partijen.
bouwkostenmanagement

U komt nooit voor verrassingen te staan

bouwkostenmanagement