bouwadvies
Onder bouwadvies kunnen onder andere de volgende diensten worden genoemd:
- bouwkundig tekenwerk
- STABU-bestekken/technische omschrijvingen
- toezicht uitvoering en directievoering
- bouwkundige inspecties/keuringen
- second opinion ‘bouwkundige zaken’
- onderhoudsopname, -adviezen en meerjarenbegrotingen
- energieprestatieberekeningen
- vuurlastberekeningen

Bij ons is een goed advies vanzelfsprekend

bouwadvies